Projektet
Tre orter i samverkan

Hemse, Klintehamn, Romaorten

Den Lokala utvecklingsplanen (LUP) är färdig och finns att läsa här, den går även att mejla ut.

Tanken med den lokala utvecklingsplanen är att ta reda på hur ni som bor här vill utveckla er bygd.
Den består av; nulägesbild, vision, mål och genomförandeplan. Det är ni som bygd som tagit fram materialet och som har ansvar för den färdiga utvecklingsplanen.
Till er hjälp har det anställts en projektledare i samverkan med Hemse, Klintehamn och Studieförbundet Vuxenskolan, samt tillförts medel från Region Gotland, till Romaorten tillfördes;
2021 ”Romamiljonen” 1.000.000kr
2022 Tillfälliga medel till lokala utvecklingsaktörer​ 300.000kr​
Pengarna från Region Gotland är tänkta till åtgärder som;​
- stärker lokal plats- och destinationsutveckling​
- förbättrar samverkan, samt knyta ihop och marknadsföra Romas fem områden (Gotland Grönt Centrum, Kungsgården, Kyrkbyn, Sockerbruksområdet samt Roma centrum inkl. Gotlandståget)​
- genomför prioriterade aktiviteter i bygdens lokala utvecklingsplan (LUP), samt arbetet inom ramen för pågående samverkansinsats med Klintehamn och Hemse.


Samarbetspartners i projektet:

Roma Intresseförening
Föreningen Roma Kungsgårds Framtid
Klintetraktens Framtid
Kuntpunkt Hemse
Studieförbundet Vuxenskolan

Senaste nytt:
Projektledaren Eva slutar 31/8. Beslut om projektets fortlevnad fattas inom kort.
 

"Var med och skapa den förändring ni vill se i Roma med omnejd!"
 

Du behövs! 

Handlingsplan, pengar och projektledare är bara en början, det som behövs härnäst är engagemang från Er i Roma med omnejd som vill vara med och skapa den förändring ni vill se!  
Vi söker därför människor, med hjärtat i Romaorten som har tid, lust och samarbetsvilja, till detta;   
* Aktivitetsgrupp; (5-10 pers.) som kommer jobba nära projektledaren och som innehåller lika delar representanter från föreningar, näringsliv och befolkning (ung som gammal). Kontakta Ante för frågor eller intresseanmälan.  
* Projektgrupper; som i nära samarbete med aktivitetsgruppen driver de projekt de brinner för i mål.  

 
Mål enligt LUP, finns det något område DU känner att du vill engagera dig inom?  

  • Ökad lokal samverkan kring bygdens utveckling​ 
  • Utveckla bygdens historiska platser 
  • Samverka kring platsmarknadsföring ​ 
  • Satsningar på friskvård ​ 
  • Bostadsbyggande, ny industrimark, utbyggd service​ 
  • Förstärkning i infrastruktur och fysisk miljö 

Stärka attraktionskraften! 

Leva och bo, etablera och utveckla, besöka och uppleva!

Platsutvecklingsprojektet finansieras av och samarbetas  med  Region Gotland.