Daniel Hallgren 2018 Motivering.
Daniel förvaltar framgångsrikt ett anrikt
familjeföretag, känt för sitt kvalitetstänkande.
Idag sysselsätts ett 30-tal personer, vilket
betyder mycket för Roma-bygden. Genom att
starta företag inom nya verksamhetsområden
utvecklas företagsgruppen ständigt. Tack vare
Daniels entreprenöranda har Roma 2018 fått
ett länge efterlängtat gym, och dessutom en
återbruksbutik för byggvaror. Titeln Årets
Romabo tilldelas den som gjort något bra för
bygden. Daniel Hallgren är ett utmärkt
exempel på en sådan person och en värdig
mottagare av hederstiteln Årets Romabo 2018.

Roma Intresseförening

Daniel Hallgren 2018 Motivering.
Daniel förvaltar framgångsrikt ett anrikt
familjeföretag, känt för sitt kvalitetstänkande.
Idag sysselsätts ett 30-tal personer, vilket
betyder mycket för Roma-bygden. Genom att
starta företag inom nya verksamhetsområden
utvecklas företagsgruppen ständigt. Tack vare
Daniels entreprenöranda har Roma 2018 fått
ett länge efterlängtat gym, och dessutom en
återbruksbutik för byggvaror. Titeln Årets
Romabo tilldelas den som gjort något bra för
bygden. Daniel Hallgren är ett utmärkt
exempel på en sådan person och en värdig
mottagare av hederstiteln Årets Romabo 2018.

Roma Intresseförening

Dela den här sidan