Roma Intresseförenings högkvarter, Brukshotellet i Roma

Adress:

Roma Intresseförening  OrgNr: 834002-0646
Björke Varplöse 100 A
622 42 Romakloster


Medlemsavgifter 2023

Företag = 150:- i medlemsavgift 600:- i Serviceavgift = 750:-/år

Enskilda medlemmar = 150:-/år

Önskas medlemsskap kontakta Ante på info@brukshotellet.org 
eller tel 070-659 03 65

Roma Intresseförening bildades i September 1986.

Vi Jobbar för att få ha kvar Roma som serviceort på mellersta Gotland, bevara Kungsgården samt utveckla Roma samhälle med omnejd och alla dess företag.

Välkomna att ansluta er, företagare & enskilda! 
Har ni frågor eller funderingar så ring Ante tel: 070-659 03 65.
Vi vill föra Romabygden framåt tillsammans med er!

Tiden går och Roma med omnejd består.

Romaföretagarna

Romaföretagarna bildades september 1986 på Högbrogården, för att gå samman i en förening där vi kunde marknadsföra oss tillsammans, och vara ett forum för att driva frågor mot myndigheter som rör Roma. Ulf Gahm TV-Radiohandlare i Roma, var den som hade drivit frågan, och han blev också ordförande i den nya föreningen.

Namnet Romaföretagarna "kläcktes" av Martin Brilling ICA-handlare.
Övriga i styrelsen blev Sivert Hallgren Gunnar Eriksson Christer Mårtensson och Kalle Palmkvist.

Dela den här sidan