Bygderåd 2023-02-21 Gruppvis genomgång av handlingsplanen i den Lokala Utvecklingsplanen. Medverkade gjorde representanter från olika föreningar och organisationer i Intresseföreningen samt projektledare Eva Lovén som med hjälp av Ante presenterade projekt "Tre orter i samverkan - Hemse, Klitehamn, Roma".

Starten på Bygderådet.

Starten på Bygderådet 2022

Dela den här sidan